עברית  |  english  |  

ותומכיה מאושר
 
 
מתוך דברי מרן הגאון רבי מרדכי אליהו שליט"א
 
וגם צריך לתמוך בלומדי התורה, ובזוה"ק (הקדמה ח, א) אמרו "שכל טוב לכל עושיהם" - אלו "תמכין דאורייתא". (בח"ג -נ"ג:) ואנון "ותומכיה - כמאן דאמר ’’שוקיו עמודי שש’’ - דאינון דמטילין מלאי לכיסן של ת"ח אינון תמכין לאוריתא מרישא עד סיומא דגופא, וכל מהימנותא בי תלייה, ואתמך וזכי לבנין דיתחזון לנביאי מהימני".
הרי כמה נשגבה מאוד מעלתם של תומכי רבנן, תומכי לומדי תורה וזוכים לבניהם לעטרות גדולות מאוד.

ובשעה שהיצר הרע רואה כי לא יכול ליעקב - אלו רבנן לומדי התורה בשקידה יומם וליל - ולא מצליח לבטלם מתורה ולהשפיע עליהם לרעה, כי אז הוא הולך לעשירים, לתומכי התורה, ומבקש לפתות אותם כדי שיפסיקו מלתמוך בתלמידי החכמים, בלומדי התורה.
אך לא זו בלבד שהמלאך לא יכול ליעקב, לתלמידי החכמים, אלא גם בני ישראל לא יאכלו את גיד הנשה וימשיכו העשירים לתמוך בלומדי התורה.
 
זכור!
בתרומתך ל"מכון הדרן" הנך שותף באחזקתם של הרבנים החשובים, העורכים את הערכה. ובנוסף בסיוע להעמדת הפרוייקט, המסייע, ומצרף אלפי יהודים למעגל הלומדים.ובכך הנך שותף בשעות רבות של לימוד, שנלמדים ע"י תרומתך הנדיבה.
.
 
לייבסיטי - בניית אתרים