מספר מנוי 'לומדעת'


את מספר המנוי שלך תוכל למצוא באחד מהדרכים הבאות:


1. עם סיום ההתקנה הראשונית

מספר מנוי עם סיום ההפעלה הראשונית

2. בחלון הראשי של התוכנה

מספר מנוי בחלון הראשי של התוכנה

3.במידע על המנוי בחלון השיעורים

מספר מנוי במידע על המנוי בחלון השיעורים