דף הגמרא ופירוש הדרן

זמינות וביאור פשטני

אבן יסוד בכל הגשמת תוכנית, היא העקביות. יתרון גדול בשמירת העקביות של לימוד הגמרא ובפרט בסדר לימוד 'הדף היומי', הוא זמינותו של חומר הלימוד וביאור פשטני להבנת התוכן.

ב'לומדעת' ניתן לצפות הן בדף הגמרא והן בביאור הדרן עם כל תכונותיו, במקביל לשמיעת השיעורים.

פירוט על הקבצים לצפייה:

 


1. דף הגמרא

ב'לומדעת' ניתן לצפות בצורת הדף הידועה של מהדורת ווילנא בהוצאה המפוארת של ש"ס מהדורת ארץ ישראל, ובאדיבותם. הדף היומי מוצג באיכות גבוהה לצד מגוון שיעורי השמע.

 
   2. פירוש הדרן

בתור לומד אתה יודע, שאין כמו להגיע מוכן ללימוד הדף. הן בידיעת הנושאים שיידונו, והן בהבנת מהלך השקלא וטריא. אך לא תמיד יש לך את ההזדמנות לכך.

פירוש הדרן מבאר את כל מהלך הגמרא בעברית קלה, ובסגנון ייחודי המאפשר במספר דקות של הכנה לפני הלימוד, לעבור על כל מהלך הגמרא, ולהגיע ללימוד עם ידיעה בסיסית של הנלמד. אנו מקבלים פניות רבות מלומדים, שלאחר הלימוד בפירוש הדרן, הם הגיעו ללימוד הדף מוכנים יותר, וכך הלימוד עצמו הפך למובן ואיכותי יותר!!

 3. נושאי הדף

חלק 'נושאי הדף' המופיעים לצד הפסקאות שבפירוש הדרן, פותח על ידי צוות המכון, כדי לתת אפשרות לחזרה תכליתית תמציתית ומהירה על עיקרי הנושאים שנידונו ב'דף היומי', ובחינה עצמית על תוכן הלימוד.

 
   


4. סיכומי תוספות, הארות והערות

יחד עם הקו המנחה של פירוש הדרן, להביא את מהלך הסוגיה תוך התמקדות בשדרה המרכזית של מהלך הגמרא, הוספנו מתחת לפירוש הדרן, מערך סיכומי תוספות, הארות והערות בהם מובאים בתמצות מדברי מפרשי הדף. דבר זה מוסיף נופך בלימוד הסוגיה, ומשתלב עם הבנת שדרת הסוגיה המרכזית, שהובאה בביאור הדרן.

חלק זה, מאפשר לקנות עם לימוד הקיצבי של הדף היומי, תוספת ידיעות חשובות, המחזקות את ידיעת הלימוד.