עברית  |  english  |  

דף הבית >> תבנית יומימייל
 

לימוד תורה יומי עם יומימייל!

כ"ה חשון ה'תשס"ח 06.11.2007

יום ג' לסדר תולדות

הדף היומי כתובות דף ס"ו

לשמיעת שיעור הדרן על הדף לחץ כאן - http://www.livecity.co.il/image/users/25860/ftp/my_files/KTUVOT/Ktuvot%20066.mp3

השיעורים לעילוי נשמת: הרב דוד מרדכי ב"ר נפתלי ישראל ז"ל

בחר בשיעור לדף הרצוי:

 
 
 

לומד יקר,

אנו שמחים להזכירך כי שיעורי ועזרי יומימייל לכתובות ס"ו מוכנים.

אם ברצונך לבחור בשיעור לדף אחר, תוכל לעבור למאגרי השיעורים בלחיצה על הקישורים שבצד ימין.

 

למאגר השיעורים -

כתובות ס"ו

·     במילואים - חובת הבנים לטפל בהוריהם ולזון אותם.

·     בהלכה – חיוב האב במזונות ילדיו מתנאי כתובה.

·     בקישוריםמשמעויות הלכתיות באדם הטרוד בדעתו, ועוד.

לשמיעה (MP3)

לצפייה

מענייני הדף

התפילה לזכות במצוות צדקה למי שראוי

 

וזכני לקבל שבתות מתוך רוב שמחה ומתוך עושר וכבוד ומתוך מיעוט עונות. (מתוך תפילה שלפני הקידוש בליל שבת)

ויש להבין מהי השייכות שמתפללים על עושר וכבוד וגם על מיעוט עונות, הרי לאכורה אין שייכות בזה כאשר מתפללים על עושר וכבוד?

 ובספה"ק דברי יחזקאל הקשה על מה שמתפללים ומתוך מיעוט עונות, למה לא נתפלל שלא נחטא כלל? עיין שם (בשם מורו הרה"ק רבי אשר מראפשיץ זי"ע).

ונראה לפרש על פי מה שכתב ברבינו יונה על משלי (כב, טז) דמי שנותן צדקה לעשיר הנה הוא חוטא כאשר אמרו חז"ל על פסוק למען ספות הרוה את הצמאה, זה הנותן מתנה לעשיר. והנה זה חוטא ללא הנאה כי אין לו יתרון בדבר, זולת חסרון, כי העשיר יחשוב כי זה נתכבד בקחתו מתנה מידו. והשנית כי רוב אוהבי כסף צרי עין על כן לא ישלם גמולו, ואיך יחטא האדם למחסור בלא תועלת. והנה למד על הפיזור כי הוא עון רב, ועדות היא לאדם כי הצדקה וגמילות חסדים (ההלואות) הקלות (בעיניו) ואילו ידע מה מעשה הצדקה הלא היה נותן מתנתו לעני תחת הפיזור, כי הלא עוד לא פרנסנו את כל העניים שנוכל כבר להתעסק במותרות.

וכן מצינו בהרבה מקומות שנתינת צדקה למי שאינו הגון או למה שאין ראוי יכולה לגרום לקלקול במקום ההיפך, ונמצא מכל זה דכאשר מחלקים כסף לצדקה צריכים להתפלל על זה שהצדקה תהא לאנשים מהוגנים, כי אם נותן מכספו לעני שאינו הגון יצא שכרו בהפסדו. וזה שמתפללים וזכני לקבל שבתות מתוך עושר וכבוד, אמנם כיון שנזכה לעושר וכבוד הרי יזדמן לנו מצות צדקה ויש לחשוש פן יזדמנו לנו עניים שאינם מהוגנים, על זה מתפללים תיכף ומתוך מיעוט עונות, שלא נחטא בנתינת הצדקה לעני שאינו הגון, והבן.

 

 עוד יש לפרש מה שמתפללים וזכני לקבל שבתות וכו' ומתוך עושר וכבוד ומתוך מיעוט עונות, שמתפללים דאם אזכה לעושר וכבוד, יהיה הכבוד מתוך מיעוט עונות, ולא שיכבדוני בני אדם בגלל העושר שנתת לי, אלא מתוך מיעוט עונות, כאשר יכירו על פני שאני צדיק ולא מחמת שיש לי עושר וכבוד. ואין כוונתינו להתגאות בזה ח"ו שיכבדוני בני אדם מחמת צדקתי, אלא כדי שילמדו ממנו לעבוד את השי"ת וממנו יראו וכן יעשו, כי כאשר יחשוב שזכיתי לכל העושר וכבוד מחמת מיעוט עונות, אז יתנהג גם כן בדרך הזה, ומתוך שלא לשמה בא לשמה, ויזכה גם הוא לעושר וכבוד מחמת מיעוט עונותיו.

אם אינך רואה את המייל

לחץ כאן -https://www.hadran.org/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=357639

If you don't see Hebrew,

Press here - https://www.hadran.org/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=357639

Copyright  www.hadran.org

להסרה מרשימת התפוצה לחץ כאן To remove from mailing list press here 
לייבסיטי - בניית אתרים