עברית  |  english  |  

דף הבית >> מכתבי הוקרה
 

מכתבי הוקרה רבים מגיעים מפעם לפעם לשולחן המערכת של מכון הדרן. התודות וההוקרה על הסיוע והעזרה בלימוד הגמרא, הם אלו הסיבות שמביאים אנשים אלו להביע את הערכתם למכון הדרן.

מביאים אנו לפניכם מתוך המכתבים והסיפורים המרגשים שהגיעו אלינו:

א. משה ג. (השם המלא שמור במערכת) הינו פנסיונר מבוגר אשר כל ימיו שילב בין תורה למלאכת כפיים. בערוב ימיו, נאלץ לסעד את אשתו הנכבדה, בשל מחלת זקנה שפגעה בה.
יום אחד, הגיע ר' משה לבית מדרש קטן בירושלים, ונתקל בגמרות של מכון הדרן אשר היו על השולחן לעיון הציבור. הגמרות מצאו חן בעיניו מיד, הן בגלל הניסוח הברור והקליט של מהלך הגמרא, והן בגלל גודלה הייחודי שגם אדם שאין כוחו בין מותניו יכול לשאתו לכל מקום. לאחר שבירר ר' משה בין לומדי בית המדרש כי ניתן לקחת את החוברות לעיון, נטל את אחת החוברות והלך לדרכו.
באחד מן הימים פגש ראש הכולל את ר' משה מהלך ברחוב ושאלו לשלומו. להפתעתו, ראה כי ר' משה מרוגש כולו, ושאלו על כך. אמר לו ר' משה, בא ואספר לך מדוע אני כל כך מרוגש.
"האם כבוד הרב זוכר את ביקורי לאחרונה בבית המדרש? ובכן, לאחר שלקחתי את הגמרא של מכון הדרן שהייתה מונחת על השולחן, נגשתי לטייל מעט עם אשתי כדי שתשאוף אוויר צח המטיב עם מצבה. עד אותו היום, הייתי מעביר את הזמן במהלך טיולים אלו, אולם באותו יום הוצאתי מכיסי את הגמרא, ומיד אורו עיני. ראיתי שאני מבין גמרא ויכול לקלוט את מהלך הסוגיא. מאותו היום, לא עזבתי את הגמרא מכיסי ולכל מקום בו אני הולך, אני מנצל את הזמן ללימוד גמרא. בזכות פרויקט זה, אורו עיני באור חדש שלא זכיתי להכירו. ובודאי, שאם יש לי זכות להכנס לעולם הבא, זה יהיה בזכות לימוד הגמרא שעל ידי מכון הדרן".
ראש הכולל נפרד מר' משה בשלום, בעוד הוא עצמו מרוגש מהסיפור הנפלא ששמע. מיד עם הגיעו לכולל, פנה אל אחד הלומדים שהוא אחד מעורכי מכון הדרן, וסיפר לו את מה ששמע. (הפרטים המלאים נמצאים במשרדי המכון)
ואכן, ביאור הדרן נותן נופך מיוחד ללומדי גמרא, ומאפשר לכל מגוון הציבור להיות שותפים בלימוד הגמרא ולהבנתה.

ב. להלן כמה מהמכתבים שהגיעו לשולחן המכון:

1.

2.

3.

4.

5.

לייבסיטי - בניית אתרים