זכויות יוצרים
   

השימוש בשיעורים ובתכנים של מכון הדרן, הוא ללימוד עצמי ולהפצת התורה במסגרות פרטיות, כגון מגיד שיעור לשומעיו ומורה לתלמידיו וכו'. השימוש בתכנים לשם פרסומים רשמיים במסגרות רחבות יותר, בין בחינם ובין בתשלום ובכל אופן שהוא, בין כמות שהם ובין לשם יצירת תכנים דומים, אינם כלולים בהרשאה זו, ומוגנים בזכויות יוצרים. עם זאת, תינתן אפשרות לשימוש ולפרסום החומרים בפניה אישית ובכפוף למוסכם באופן אישי. ללא רשות מפורשת ממכון הדרן, אין לפרסם כל חומר שמפיק המכון בשום אמצעי שהוא.

כל זה מבלי לפגוע בזכויות, על פי דיני התורה ולהבדיל על פי חוקי זכויות היוצרים בדין הבין לאומי, וטל"ח.